Privacy statement en cookies

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Westfort Vleesproducten (hierna: “Westfort” of “wij) en de vennootschappen namens wie Westfort handelt.

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wanneer u informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. In dit privacy statement hebben wij omschreven hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de door u verstrekte informatie gebruiken.

Uiteraard zijn wij hierbij gehouden aan de van toepassing zijnde wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens registreren wij?
Bij een bezoek aan onze website registreren wij:
Uw surfgedrag op onze website;
Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld uw sollicitatiegegevens).

Wij gebruiken hiervoor cookies!
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij uw sollicitatiegemak op de werkenbijwestfort-site. Ze helpen ons uw voorkeuren te onthouden en het navigeren door de recruitmentsite te vergemakkelijken.

Cookies worden opgeslagen op uw computer. De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt deze cookies op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw de voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Wil u meer weten over cookies? Ga dan naar http://www.allaboutcookies.org.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk het e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Waarvoor gebruiken wij deze cookies?
het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het solliciteren, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
het mogelijk maken om inhoud van onze website te delen via social media;
het mogelijk maken te reageren op onze website;
het meten van het gebruik van de website;

Wij gebruiken deze cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, de tijdsduur van elk bezoek, de volgorde waarin de verschillende pagina’s worden bezocht en onder andere om te meten hoeveel bezoekers er op de website komen. Hiermee kunnen wij makkelijker beoordelen welke delen van onze website aanpassingen behoeven en onze website optimaliseren.

Wanneer verwerken wij uw informatie?
Wij verwerken persoonsgegevens over u op het moment dat u deze gegevens op enigerlei wijze bij ons achterlaat. Dit kan via onze website of bijvoorbeeld een open sollicitatie naar ons algemene e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande functie of opdrachten. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie of opdracht, dan kan een assessment, pre employment screening of medische keuring onderdeel uitmaken van de beoordeling. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang.

Ook kunnen wij, indien u daarvoor toestemming geeft, uw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij u kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies. Wanneer u hiervoor toestemming geeft.

De gegevens delen wij alleen met degene die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de afdeling HR en/of gesprekspartners indien u voor een gesprek wordt uitgenodigd. Tot slot geven we gegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien u toestemming heeft gegeven om de gegevens te mogen bewaren zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij de gegevens uiterlijk tot één jaar na registratie bewaren. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door het sturen van een email naar recruitment@westfort.nl.

Beveiliging van uw informatie
Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Westfort, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Bezwaar?
Heeft u bezwaren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur), kunt u zich tot ons wenden. Uw verzoeken en/of bezwaren kunt u richten aan recruitment@westfort.nl.

Vragen, opmerkingen en klachten?
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij uw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met recruitment@westfort.nl. U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze websites te raadplegen.